R A S P O R E D   S V.   M I S A

 

DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

20. travanj

18:30

 

TATJANA ĆURKOVIĆ
UTORAK

21. travanj

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

 

FRANĆESKA I FRANE MIOLIN
SRIJEDA

22. travnja

8:00

 

ANTON DELIĆ
ČETVRTAK

23. travnja

10:00

18:30

SV. JURAJ

PRO POPULO

NIKO ŠKALIC

PETAK

24. travnja

18:30

 

DOMJAN I NADA BARIĆ
SUBOTA

25. travnja

8:00

SV. MARKO

KRUNO PERIŠIĆ
N E D J E LJ A

 

TREĆA VAZMENA

 

26. travnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

KOD ČASNIH SESTARA

PAŠKO PALADA
10:00

ŽUPNA CRKVA

BORIS I IVAN ALAČ