DAN

SAT NAKANA
PONEDJELJAK

27. travanj

18:30 FILIP I MATIJA RADAČIĆ
UTORAK

28. travanj (UTO. NA ČAST SV. ANTONA)

18:30 JAKOV I JELA ŠEGO
SRIJEDA

29. travnja

8:00 NA NAKANU (Bilokapić)
ČETVRTAK

30. travnja

18:30 ANTE I MARIJA BILIĆ
PETAK

1. svibnja

8:00

SV. JOSIP RADNIK

FRANE I KATE BOŽIN I POK.
SUBOTA

2. svibnja

8:00 NA NAKANU-M
N E D J E LJ A (ČETVRTA VAZMENA)

3. svibnja

8:00 SVETIŠTE PRO POPULO
9:30 ŽUPNA CRKVA JAKŠA KOVAČ
11:00 ŽUPNA CRKVA TONĆI, STANE I IVKA ĆURKOVIĆ