DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

4. svibnja

18:00

18:30

SV. FLORIJAN

ODRIJEŠENJE

ZA POK. VARTOGASCE

UTORAK

5. svibnja

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

 

BRANKO LUKETIN
SRIJEDA

6. svibnja

8:00

 

ANGELA I DUŠKO BONACIN
ČETVRTAK

7. svibnja

8:00

S V.   D U J A M

GRGO I ŠTEFANIJA KOVAČ
PETAK

8. svibnja

18:30

 

IVAN BRČIĆ
SUBOTA

9. svibnja

8:00

 

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

ČETVRTA VAZMENA

 

10. svibnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

IVO ŠIŠKOV
11:00

ŽUPNA CRKVA

MARKO I ANA ŠILOVIĆ