DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

15. lipnja

18:30

SV. VID

DANE I VILKA ALERIĆ
UTORAK

16. lipnja

18:30

10:00

KOD Č.S.

MATO I RUŽA MARUŠIĆ
SRIJEDA

17. lipnja

8:00 O. GLUIĆ, IVAN GLUIĆ i O. RAJČIĆ
ČETVRTAK

18. lipnja

18:30 MATE SMOLJO
PETAK

19. lipnja

18:00

PRESVETO SRCE ISUSOVO

NA NAKANU-M
SUBOTA

20. lipnja

8:00

BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO

JAGODA KOLOVRAT
N E D J E LJ A

12. NED. KROZ GOD.

21. lipnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

NIKOLA VUJČIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

MARIN I DRAGICA SOKOL i O. LJUBE NINČEVIĆ