DAN

SAT NAKANA
PONEDJELJAK

22. lipnja

18:30 FRANE, ANĐELKA I MILAN NOVAKOVIĆ
UTORAK

23. lipnja

18:30

10:00

KOD Č.S.

O. MIŠE PUDAR

O. ANDRIJE ĆOSIĆ

SRIJEDA

24. lipnja

8:00

SV. IVAN KRSTITELJ

IVAN, IVKA I JURE PAVELIN
ČETVRTAK

25. lipnja

18:30 ŠPIRO BOROJEVIĆ
PETAK

26. lipnja

18:30 TONĆI KATALINIĆ
SUBOTA

27. lipnja

8:00 NA NAKNU-M
N E D J E LJ A

13. NED. KROZ GOD.

28. lipnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
8:30

ŽUPNA CRKVA

LOVRE, FILIP I IVAN ZEBIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

JOSIP RINČIĆ