DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

6. srpnja

8:00

 

JOŠKO KOVAČ
UTORAK

7. srpnja

8:00

 

ANKA JERČIĆ

O. BAČIĆ

SRIJEDA

8. srpnja

8:00

 

O. ŽBURIN
ČETVRTAK

9. srpnja

8:00 ANTE, BOŽO I PAVA ALEBIĆ
PETAK

10. srpnja

8:00 MATIJA, JAKOV I JURE MALEŠ
SUBOTA

11. srpnja

19:00

 

VJENČANJE
N E D J E LJ A

15. NED. KROZ GOD.

12. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

 

8:30

ŽUPNA CRKVA

LJUBA I LUKA POLJAK
10:00

ŽUPNA CRKVA

IVANKA I RANKO ROKSANDIĆ