DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

20. srpnja

8:00

Sv. Ilija

ANTE PUĆO
UTORAK

21. srpnja

8:00 NINO MIOLIN
SRIJEDA

22. srpnja

8:00

Sv. Marija Magdalena

BRANKO CRNKOVIĆ
ČETVRTAK

23. srpnja

8:00

Sv. Brigita

DRAGO MANDIĆ
PETAK

24. srpnja

8:00 NA NAKANU
SUBOTA

25. srpnja

8:00

SV. JAKOV

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

17. NED. KROZ GOD.

26. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

 

8:30

ŽUPNA CRKVA

FRANE I MILKA BIOČIĆ i DINKA KLARIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

O. IVAN BAN i DUŠAN ALFIREVIĆ