U petak 31. srpnja u 21:00 sat u svetištu svečana sveta misa Gospina Proslavljenja