DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

10. kolovoza

19:00

 

ANE I MATE JERKOVIĆ
UTORAK

11. kolovoza

19:00

 

VINKA I MARIN SARAJČEV, LUKA I JELICA BAKOTIN
SRIJEDA

12. kolovoza

19:00

 

IVKA I TOMO BANIĆ
ČETVRTAK

13. kolovoza

19:00 MARIJA, NIKOLA I MATE KURTOVIĆ
PETAK

14. kolovoza

19:00

20.00

U Ž E Ž I N

Procesija

Sv. Misa

SUBOTA

15. kolovoza

UZNESENJE BDM

VELIKA GOSPA

7:00

9:00

10:30

19:00

Svetište-za bolesn.

Misa s procesijom

Župna crkva

Svetište- Dane Zec

N E D J E LJ A

 

20. NED. KROZ GOD.

S V E T I   R O K O

16. kolovoza

7:00

SVETIŠTE

ZA DAROVATELJE
9:00

ŽUPNA CRKVA

KATA, MATE I DOMA BOSANČIĆ
18:00

SVETIŠTE

PRO POPULO