DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

28. rujna

18:30

 

Fra BERNARDIN SOKOL
UTORAK

29. rujna

8:00

10:00 Č.S.

Sv. MIHOVIL

MARIJA BAKOTIN i pok.
SRIJEDA

30. rujna

18:30

SV. JERONIM

TOMO I LJILJANA MOŠ
ČETVRTAK

1. listopada

18:30

SV. TEREZIJA

IVAN ODRLJIN
PETAK

2. listopada

18:30

SV. ANĐELI ČUVARI

MARICA GROZDANIĆ
SUBOTA

3. listopada

18:00

 

VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

27. NED. KROZ GOD.

 

4. listopada

Sv. Franjo Asiški

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

O. LIJIĆ

O. PROLIĆ i

O. PAŠTAR

11:00

ŽUPNA CRKVA

DRAGO GRUBAČ