DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

5. listopada

18:30 o. ZEBIĆ

o. GRANČIĆ

UTORAK

6. listopada

8:00

10:00 Č.S.

IVO MIOLIN
SRIJEDA

7. listopada

8:00 VERRANO RADIĆ
ČETVRTAK

8. listopada

18:30 JAKOV VICETIN
PETAK

9. listopada

18:30 IVO ŠIŠKOV
SUBOTA

10. listopada

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

28. NED. KROZ GOD.

 

11. listopada

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

STANE I ANTON BUOTIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

NEDJELJKA I JOZO SOKOL