DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

12. listopada

18:30 PETAR RADOVIĆ
UTORAK

13. listopada

18:30

10:00 Č.S.

ANA I IVAN MATOK
SRIJEDA

14. listopada

8:00 DRAŽEN I BOŽO SUČIĆ
ČETVRTAK

15. listopada

18:30 O. KUČIĆ
PETAK

16. listopada

18:30 DUJKA I MATE BARIĆ
SUBOTA

17. listopada

8:00

10:00

SV. LUKA

ŽUPNA CRKVA

PRO POPULO

ZA NAROD

N E D J E LJ A

 

MISIJSKA NEDJELJA

 

18. listopada

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

TONĆI, IVANKA I FRANE BAKOTIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

O. LISICA

O. AJDUČIĆ