DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

2. studenog

9:30

15:30

DUŠNI DAN

+ ŽUPNICI I KAPELANI

PRO POPULO

UTORAK

3. studenog

18:00

11:30 Č.S.

+ ŽUPNICI, KAPELANI I ČASNE SESTRE
SRIJEDA

4. studenog

8:00 +DOBROČINITELJI ŽUPE
ČETVRTAK

5. studenog

18:00 + DOBROČINITELJI SVETIŠTA
PETAK

6. studenog

18:00 + BRATIMI GOSPE NA HLADI
SUBOTA

7. studenog

8:00

 

+ BRATIMI PRESVETOG SAK.
N E D J E LJ A

 

32. KROZ GODINU

 

8. studenog

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

+GLAVARI I PIVAČI
11:00

ŽUPNA CRKVA

NA NAKANU-M