DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

28. prosinca

18:00

 

LUCIJA I LUKA OROŠNJAK
UTORAK

29. prosinca

18:00

11:30 Č.S.

 

ANTICA MUSINOV
SRIJEDA

30. prosinca

08:00 JURE I NADA BIOČIĆ
ČETVRTAK

31. prosinac

17:00

STARA GODINA

ZAHVALA BOGU
PETAK

1. siječanj

10:00

SVETA BOGORODICA

NOVA GODINA

IVAN DIDOVIĆ
SUBOTA

2. siječanj

8:00

 

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

DRUGA PO BOŽIĆU

 

3. siječanj

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

JAGODA PALADA
11:00

ŽUPNA CRKVA

ZLATA I IKO PIRIĆ