DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

22. ožujka

18:00

 

O. MIHANOVIĆ
UTORAK

23. ožujka

18:00

11:30 Č.S.

UTO. NA ČAST

SV. ANTE

IVAN PERKOVIĆ

ELVIS BELJAN

SRIJEDA

24. ožujka

8:00

 

ROZARIJA KATALINIĆ
ČETVRTAK

25. ožujka

18:00

BLAGOVIJEST

KLANJANJE

JELA I JOSIP MATATIĆ
PETAK

26. ožujka

17:30

S V. J O S I P

KRIŽNI PUT

MARIJO, PETAR I SLAVICA JERČIĆ
SUBOTA

27. ožujka

14:00

 

KRIŽNI PUT NA PUTALJU
N E D J E LJ A

 

C V J E T N I C A

 

28. ožujka

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

10:00

ŽUPNA CRKVA

POK. IZ O. DELIĆ-M