DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

5. travnja

9:30

USKRSNI PONEDJELJAK

JURKA, PETAR I NENO OROŠNJAK
UTORAK

6. travnja

18:30

11:30 Č.S.

4. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

ROKO JERKUNICA
SRIJEDA

7. travnja

8:00

 

NA NAKANU
ČETVRTAK

8. travnja

18:30 TONĆI I KLAUDIO ŽEGARAC

O. ŽEGARAC

O. MIKELIĆ

PETAK

9. travnja

18:30

 

ŠIMUN, MILA, ANA I NEVENKA RUŠČIĆ
SUBOTA

10. travnja

8:00

 

MARE I NEDILJKO ČURČIĆ
N E D J E LJ A

 

2. USKRSNA NED.

 

11. travnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

NIKO ŠKALIC
11:00

ŽUPNA CRKVA

O. IVAN BRATINČEVIĆ