DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

26. travnja

18:30 PAŠKO PALADA
UTORAK

27. travnja

18:30

11:30 Č.S.

7. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

JAKOV I JELA ŠEGO
SRIJEDA

28. travnja

8:00

 

ANTON I NADA DELIĆ
ČETVRTAK

29. travnja

18:30 MARIJA LJUBENKOV
PETAK

30. travnja

18:30 NA NAKANU
SUBOTA

1. svibanj

10:00

KRIZMA

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

5. USKRSNA NED.

 

2. svibnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

FRANE, KATE, MARIN I TONKA BOŽIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

TONĆI, STANE I IVKA ČURČIĆ