DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

17. svibnja

18:30 O. BRAINOV

O. ŠIKLESKI

UTORAK

18. svibnja

18:30

11:30 Č.S.

10. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

ANA VIDURINOVIĆ
SRIJEDA

19. svibnja

8:00 IVICA ŠIŠKOV
ČETVRTAK

20. svibnja

18:30 IVAN I IVKA KRALJEVIĆ
PETAK

21. svibnja

18:30 JURE I JOZO KARDUM
SUBOTA

22. svibnja

8:00 NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

D  U  H  O  V  I

 

23. svibnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

JURE ŠEGO
11:00

ŽUPNA CRKVA

FRANĆESKA I FRANE MIOLIN