DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

24. svibnja

18:30

MAJKA CRKVE

DUHOVSKI PONEDJELJAK

DUJE BAN
UTORAK

25. svibnja

18:30

11:30 Č.S.

11. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

JERE TEPIĆ
SRIJEDA

26. svibnja

8:00

 

ANTE I JELA GRBEŠA
ČETVRTAK

27. svibnja

18:30 ZDENKA ŠENDO RAKIĆ
PETAK

28. svibnja

18:30

 

O. IVAN BAN
SUBOTA

29. svibnja

8:00

 

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

PRES. TROJSTVO

 

30. svibnja

DAN DRŽAVNOSTI

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

ZA DOMOVINU
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN KOVAČ