DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

5. srpnja

8:00 IVAN I LUCA SOKOL
UTORAK

6. srpnja

8:00

11:30 Č.S.

DAMJAN KRALJEVIĆ
SRIJEDA

7. srpnja

8:00 ANKA I ĐORĐE JERČIĆ

O. BAČIĆ

ČETVRTAK

8. srpnja

08:00 O. ŽBURIN
PETAK

9. srpnja

8:00 ŠIMUN KRALJEVIĆ
SUBOTA

10. srpnja

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

15. KROZ GODINU

 

11. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

8:30

ŽUPNA CRKVA

MATIJA, JAKOV I JURE MALEŠ
10:00

ŽUPNA CRKVA

SLAVKO PEROVIĆ