DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

16. kolovoza

 

S V.   R  O  K  O

7:00

SVETIŠTE

9.00

ŽUPNA CRKVA

18:00

S V E T I Š T E

IVKA I TOMISLAV BANIĆ

O. DUBRAVČIĆ

 

ANTE I ANKA BAŠIĆ

(svečana sv. misa sa procesijom)

UTORAK

17. kolovoza

8:00

11:30 Č.S.

ANTE I MATE JERKOVIĆ
SRIJEDA

18. kolovoza

8:00 VINKA I MARIN SARAJČEV i LUKA I JELICA BAKOTIN
ČETVRTAK

19. kolovoza

8:00 LUKA, ANA I BLAŽ KUNAC
PETAK

20. kolovoza

18:30 VJENČANJE
SUBOTA

21. kolovoza

8:00 ANTE ALEBIĆ
N E D J E LJ A

 

21. NEDJELJA KROZ GODINU

 

22. kolovoza

7:00

SVETIŠTE

 

PRO POPULO

8:30

ŽUPNA CRKVA

JOSIP VIŠIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

OLIVA RADIĆ