DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

23. kolovoza

8:00

 

LJUBO ŠAMADAN
UTORAK

24. kolovoza

8:00

11:30 Č.S.

SV. BARTOL ap.

MARIJA I MATE KERO
SRIJEDA

25. kolovoza

8:00 VOJNA I BRANKO RADIĆ
ČETVRTAK

26. kolovoza

8:00 O. KUČIĆ

O. SLAVIĆ

PETAK

27. kolovoza

8:00

Sv. Monika

MIRJANA BAKOTIN
SUBOTA

28. kolovoza

8:00

Sv. Augustin

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

22. NEDJELJA KROZ GODINU

 

29. kolovoza

7:00

SVETIŠTE

 

PRO POPULO

8:30

ŽUPNA CRKVA

NA NAKANU
10:00

ŽUPNA CRKVA

ANTON I FRANINA

SOKOL