DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

6. rujna

18:30 MARINKO MATIJAŠEVIĆ
UTORAK

7. rujna

18:30

11:30 Č.S.

SV. MARKO KRIŽEVČANIN

MARIJA I TONĆI MIOLIN
SRIJEDA

8. rujna

8:00

ROĐENJE BDM

MALA GOSPA

ANTON I FRANĆESKA SARAJČEV
ČETVRTAK

9. rujna

18:30 MARIJAN SMOLJIĆ
PETAK

10. rujna

19:00 VJENČANJE
SUBOTA

11. rujna

16:00 VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

24. NEDJELJA KROZ GODINU

 

12. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

STIPAN DELIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

HR. BRANITELJ NENAD BIOČIĆ

i ROMEO BIOČIĆ