DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

13. rujna

18:30

 

BARTUL, MARIJA I VANDA IVANIŠEVIĆ
UTORAK

14. rujna

18:30

11:30 Č.S.

MILENKO KATIĆ
SRIJEDA

15. rujna

8:00 NEDILJKO ĆATIPOVIĆ
ČETVRTAK

16. rujna

18:30 DON JERKO BARIŠIĆ
PETAK

17. rujna

18:30 ANE MIHALJEVIĆ
SUBOTA

18. rujna

19:00 VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

 

19. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

GRGO RADAN
11:00

ŽUPNA CRKVA

FILIP, LOVRE, IVAN I MARIJA ZEBIĆ