DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

20. rujna

18:30 ANTE GAVRANIĆ
UTORAK

21. rujna

18:30

11:30 Č.S.

SV. MATEJ AP.

IVAN, VLADISLAVA I ANTICA MARKOV
SRIJEDA

22. rujna

8:00 ZDENKA I ANTE PAVELIN
ČETVRTAK

23. rujna

18:30

PADRE PIO

IVO I LIDIJA BOŽIN
PETAK

24. rujna

18:00

GOSPA OD NADARJA

ZAHVALA BOGU
SUBOTA

25. rujna

8:00 MARIJINA LEGIJA
N E D J E LJ A

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

 

26. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

TOMO I LJILJANA MOŠ
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN I MATIJA JURIĆ