DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK 

27. prosinca

18:00

SV. IVAN ap.

BOŽO I KATA ERCEG
UTORAK

28. prosinca

18:00

11:30 Č.S.

LUCA I LUKA OROŠNJAK
SRIJEDA

29. prosinca

8:00 ANTICA MUSINOV
ČETVRTAK

30. prosinca

18:00 ROKO I IVANICA BRATINČEVIĆ
PETAK

31. prosinca

17:00

STARA GODINA

ZAHVALA BOGU
SUBOTA

1. siječnja

SV. BOGORODICA

10:00

NOVA GODINA

PRO POPULO
N E D J E LJ A

DRUGA PO BOŽIĆU

2. siječnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

JAGODA PALADA
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVO I KATICA ĐURĐEVIĆ

i PAVE I JERKA KARIĆ