DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

3. siječnja

18:00

Ime Isusovo

MARIN ŠIŠKOV
UTORAK

4. siječnja

18:00

11:30 Č.S.

 

O. ANTON ŽEGARAC
SRIJEDA

5. siječnja

8:00

 

ANA ANTUNOVIĆ
ČETVRTAK

6. siječnja

8:00

9:30

BOGOJAVLJENJE

SVETIŠTE

ŽUPNA CRKVA

PETAK

7. siječnja

18:00

 

PETAR I ZITA MARKOV
SUBOTA

8. siječnja

8:00

 

O. ŠIMA LIJIĆ
N E D J E LJ A

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

 

9. siječnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

IVAN, ANĐA, BARTUL I ANE KRALJEVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

LJUBO, MARIJA I IVAN ALFIREVIĆ i ANDRIJA I MARIJA VUKUŠIĆ