DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

17. siječnja

18:00 ANTE I MILICA ČERINA
UTORAK

18. siječnja

18:00

11:30 Č.S. 

TONĆI I BOŽANKA BOŽIN
SRIJEDA

19. siječnja

8:00  IVAN I ŽARKO BULJAN
ČETVRTAK

20. siječnja

18:00 DR. ANTE ALFIREVIĆ
PETAK

21. siječnja

8:00  JOZO I MARA OŠTRIĆ
SUBOTA

22. siječnja

8:00

 

ANA, BLAŽ I LUKA KUNAC
N E D J E LJ A

 

3. NEDJELJA KROZ GODINU

 

23. siječnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

O. NEDILJKO OROŠNJAK
11:00

ŽUPNA CRKVA

MARICA, KAŽIMIR, BOŽE I DRAGA DELIĆ