DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

28. veljače

18:00

 

NIKOLA I ZLATA BARIĆ
UTORAK

1. ožujak

8:00

11:30 Č.S.

ZLATA, JELE I ANTON BOŽIN
SRIJEDA

2. ožujak

18:00

PEPELNICA

ČISTA SRIJEDA

PETAR, LUCA I ŽELJKA KATIĆ
ČETVRTAK

3. ožujak

18:00 ILIJA, KRISTINA I IGNACIO TRANFIĆ
PETAK

4. ožujak

18:00

 

ZLATA I IKO PRKIĆ
SUBOTA

5. ožujak

8:00

18:00

ANTE GRUBIŠIĆ

KONCERT U CRKVI

N E D J E LJ A

 

 1. KORIZMENA

 

6. ožujak

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

NIKOLA, JADRANKA I ANICA PODRUG
11:00

ŽUPNA CRKVA

PAVA I ANTE ĆURKOVIĆ