DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

4. travnja

18:30

 

PETAR MRČELA
UTORAK

5. travnja

18:30

11:30 Č.S.

13. UTORAKA NA ČAST SV. ANTONA

IVAN I DUŠKA ŠIŠKOV
SRIJEDA

6. travnja

8:00

 

IVAN BILOKAPIĆ
ČETVRTAK

7. travnja

18:30

19:00

JOZO, KATE I FRANE MARINOVIĆ

KLANJANJE

PETAK

8. travnja

18:00

18:30

 

KRIŽNI PUT

MARIN I TONKA BIOČIĆ

SUBOTA

9. travnja

14:00

 

KRIŽNI PUT OD GOSPE DO PUTALJA
N E D J E LJ A

 

C V J E T N I C A

 

10. travnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(za narod)

10:00

ŽUPNA CRKVA

O. DELIĆ – M
18:00

ŽUPNA CRKVA

BLAGOSLOV SA PRESVETIM