DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

18. travnja

9:30

USKRSNI PONEDJELJAK

 

ANKICA DELIĆ-M
UTORAK

19. travnja

18:30

11:30 Č.S.

13. UTORAKA NA ČAST SV. ANTONA-5

MARE I NEDILJKO ČURČIĆ
SRIJEDA

20. travnja

18:30

TRODNEVNICA

TATJANA ĆURKOVIĆ i DOBRILKA SILIĆ
ČETVRTAK

21. travnja

18:30

TRODNEVNICA

ANTON, FRANĆESKA I IVAN SARAJČEV
PETAK

22. travnja

18:30

TRODNEVNICA

IVAN BRATINČEVIĆ
SUBOTA

23. travnja

8:00

16:00

10:00

18:00

 

ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA

V J E N Č A NJ E

PUTALJ

SV. JURE

N E D J E LJ A

 

2. VAZMENA

 

 

24. travnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(za narod)

9:30

ŽUPNA CRKVA

DOMJAN I NADA BARIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

PRVA SV. PRIČEST

FRANE I FRANĆESKA MIOLIN