DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

12. rujna

18:30 MARIJA I TONĆI MIOLIN
UTORAK

13. rujna

18:30

7:30 Č.S.

BARTUL, MARIJA I VANDA IVANIŠEVIĆ
SRIJEDA

14. rujna

8:00

 

ANTON, FRANĆESKA I IVAN SARAJČEV
ČETVRTAK

15. rujna

18:30 NEDILJKO ĆATIPOVIĆ
PETAK

16. rujna

18:00

 

ANE I MATE JERKOVIĆ

VJENČANJE

SUBOTA

17. rujna

18:30

 

VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

25. NEDJELJA KROZ    GODINU

 

18. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(za narod)

9:30

ŽUPNA CRKVA

ANTE MIHALJEVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

JOSIP TERZE