DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

21. studenog

18:00

GOSPA OD ZDRAVLJA

ZA BOLESNIKE U NAŠOJ ŽUPI
UTORAK

22. studenog

18:00

7:30 Č.S.

SV. CECILIJA

ZA CRKVENE PJEVAČE
SRIJEDA

23. studenog

8:00

 

MARIN KOVAČ I POK.
ČETVRTAK

24. studenog

8:00 TONKA ŠIŠKOV
PETAK

25. studenog

18:00

 

O. PERKOVIĆ

O. MARCHI

SUBOTA

26. studenog

8:00

 

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

1. DOŠAŠĆA

 

27. studenog

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

IVO KRALJEVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVO LUKETIN