DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

12. prosinca

18:00

 

MATE, MARE I TONĆI ALFIREVIĆ
UTORAK

13. prosinca

18:00

7:30 Č.S.

SV. LUCIJA

NEDILKA, DOMJAN I RUŽICA LJUBENKOV I JOLANDA BOGDANIĆ
SRIJEDA

14. prosinca

6:00

ZORNICA

 

KLAUDIO ŽEGARAC
ČETVRTAK

15. prosinca

18:00

Sv. Marija Krucifiksa

ANTON, MARIJA, JOZO I FRA STANKO PLEPEL
PETAK

16. prosinca

18:00

 

JAGODA I MIROSLAV ALFIREVIĆ
SUBOTA

17. prosinca

8:00

 

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

4. DOŠAŠĆA

 

18. prosinca

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

O. ANKA BRATINČEVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN I IVKA JAKUS