DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

13. ožujka

18:00

 

JANJA I SLAVKO RADMAN i KATICA GILJAN
UTORAK

14. ožujka

18:00

7:30 Č.S.

13. UTORAKA

MILENA I TOMISLAV ŽEGARAC
SRIJEDA

15. ožujka

8:00

 

GRGO I SPASOJKA DUBRAVČIĆ i ANKA PLEPEL
ČETVRTAK

16. ožujka

18:00 MIROSLAV REŽIĆ
PETAK

17. ožujka

17:30

18:00

 

KRIŽNI PUT

DOMINIK JERKUNICA

SUBOTA

18. ožujka

8:00 NAKANA-M
N E D J E LJ A

 

4. KORIZMENA

 

19. ožujka

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

ZVONIMIR KATIĆ I POK.
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN PERKOVIĆ I ELVIS BELJAN