DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

24. travnja

18:30 PAŠKO PALADA
UTORAK

25. travnja

18:30

7:30 Č.S.

13. UTORAKA(7)

DOMJAN I NADA BARIĆ
SRIJEDA

26. travnja

8:00 JAKOV I JELA ŠEGO
ČETVRTAK

27. travnja

18:30 ANTON I NADA DELIĆ
PETAK

28. travnja

18:30 MARIJA LJUBENKOV
SUBOTA

29. travnja

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

4. USKRSNA

30. travnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
8:00

ŽUPNA CRKVA

FILIP I MATIJA RADAČIĆ
90:30

ŽUPNA CRKVA

K R I Z M A

TONĆI, STANE I IVKA ČURČIĆ