DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

23. listopad

18:30

 

O. IVAN BAN I

DUŠAN ALFIREVIĆ

UTORAK

24. listopad

18:30

č.s. 7:30

TONĆI, IVANKA I FRANE BATINA
SRIJEDA

25. listopad

8:00

 

IVAN I IVA GLUIĆ
ČETVRTAK

26. listopad

18:30 JOSIP ROŽIĆ
PETAK

27. listopad

18:30

 

KATICA I DUJE BAN
SUBOTA

28. listopad

18:00

19:00

 

VJENČANJE

VJENČANJE

N E D J E LJ A

 

30. NED. KROZ GOD.

29. listopada

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

RUŽA I ĆIRIL JERČIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

NEDILJKA I JOZO SOKOL