DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

13. studenog

18:00

 

JELA I RUDOLF ŠODA
UTORAK

14. studenog

18:00

č.s. 7:30

IVO KRALJEVIĆ
SRIJEDA

15. studenog

8:00

 

ANTE, MARIJA I GRGO BRČIĆ
ČETVRTAK

16. studenog

18:00 POK. MARIJINI LEGIONARI
PETAK

17. studenog

18:00

 

SJEĆANJE NA ŽRTVE VUKOVARA I ŠKABRNJE
SUBOTA

18. studenog

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

33. NED. KROZ GOD.

19. studenog

SV. KLEMENT

9:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN I FRANJO SKENDER i o. PEIĆ