DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

20. studenog

18:00

 

TONKA ŠIŠKOV
UTORAK

21. studenog

18:00

č.s. 7:30

GOSPA OD ZDRAVLJA

ZA SVE BOLESNIKE

IZ NAŠE ŽUPE

SRIJEDA

22. studenog

18:00

SV. CECILIJA

POK. CRKVENI PJEVAČI
ČETVRTAK

23. studenog

18:00 O. MARIN KOVAČ
PETAK

24. studenog

18:00

 

O. PETROVIĆ

O. MARCHI

SUBOTA

25. studenog

17:00

18:00

VJENČANJE

VJENČANJE

N E D J E LJ A

 

KRIST KRALJ

26. studenog

 

9:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

JOZO, KATE, TONKA I JOŠKO MARKOV
11:00

ŽUPNA CRKVA

JELA, ŠIME I MILJENKO DREŽANČIĆ