DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

8. siječnja

18:00

 

NEDILJKO VUKAS
UTORAK

9. siječnja

18:00

č.s. 7:30

 

O. BRADARIĆ

O. MAMIĆ

SRIJEDA

10. siječnja

8:00

 

O. JERČIĆ

O. BAJIĆ

ČETVRTAK

11. siječnja

18:00 LJUBO, MARIJA I IVAN ALFIREVIĆ i ANDRIJA I MARIJA VUKŠIĆ
PETAK

12. siječnja

18:00

 

TONĆI I BOŽANA BOŽIN
SUBOTA

13. siječnja

8:00

 

LUKA I MARE BOŽIN
N E D J E LJ A

 

2. KROZ GODINU

 

14. siječnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

ŽELJKO DIDOVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANTE I MILA ČERINA