DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

15. siječnja

18:00

 

O. ŠKEVA

O. GUDELJ

UTORAK

16. siječnja

18:00

č.s. 7:30

 

DOMJAN I BOŽANA BARIĆ
SRIJEDA

17. siječnja

8:00

 

ANTE MARASOVIĆ
ČETVRTAK

18. siječnja

18:00 JOSIP PERKOVIĆ
PETAK

19. siječnja

18:00

 

IVAN BULJAN i ŽELJKO ŽARKO
SUBOTA

20. siječnja

17:00

 

DR. ANTE ALFIREVIĆ

VJENČANJE

N E D J E LJ A

 

3. KROZ GODINU

 

21. siječnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

JOZO I MARA OŠTRIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

PETAR I MILICA LJUBIĆ