DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

4. ožujka

18:00

 

IKO I ZLATA PIRIĆ
UTORAK

5. ožujka

18:00

č.s. 7:30

ANTE GRUBIŠIĆ
SRIJEDA

6. ožujka

8:00

 

PAVA I ANTE ĆURKOVIĆ
ČETVRTAK

7. ožujka

18:00

18:30

ANA I JOZO PAŠTAR

Klanjanje

PETAK

8. ožujka

17:30

18:00

 

Križni put

ĆIRIL, ANKA I IVANKA JERČIĆ I pok.

SUBOTA

9. ožujka

8:00

 

MARE  I NEDULJKO ČURČIĆ
N E D J E LJ A

 

4.  KORIZMENA NED.

10. ožujka

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

JOSIP I STANISLAVA BARIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANA I DUJE POLJAK