Gospina Krunica

Sastoji se od četiri dijela: radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla. Svaki dio počinje Vjerovanjem, a sastoji se od pet desetaka, u kojima se moli po jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedno Slavaocu. U svakom desetku se razmišlja o jednom događaju našeg spasenja. Radosna otastva se mole ponedjeljkom i subotom. Žalosna otajstva se mole utorkom i petkom. Slavna otajstva se mole srijedom i nedjeljom. Otajstva svjetla se mole četvrtkom.

Od ponedjeljka do subote krunicu molimo u prije svete mise.

1. Anđeo je navijestio Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega.
2. Marija je pohodila Elizabetu.
3. Marija je rodila Isusa u Betlehemu.
4. Marija i Josip su prikazali Isusa u hramu.
5. Marija i Josip su našli Isusa u hramu.

1. U prvom radosnom otajstvu razmišljamo kako je Arkanđeo Gabrijel navjestio Mariji da će začeti Sina Božjega po Duhu Svetomu!
(Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela)

2. U drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i s njom ostala tri mjeseca.
(Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila)

3. U trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u betlehemskoj špilji te ga je postavila u jasle.
(Koga si Djevice, rodila)

4. U četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu nebeskom svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojega je primio u naručje starac Šimun.
(Koga si Djevice, u hramu prikazala)

5. U petom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga dvanaestogodišnjeg Sina, Gospodina našega Isusa Krista, u hramu medu učiteljima.
(Koga si Djevice u hramu našla)

1. Isus se znojio krvavim znojem.
2. Isusa su bičevali u Pilatovu dvoru.
3. Isusa su okrunili trnovom krunom.
4. Isus je nosio teški križ uz Kalvariju.
5. Isus je raspet umro na križu.

1. U prvom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist u vrtu na Maslinskoj gori molio svome Ocu nebeskom te se znojio krvavim znojem.
(Koji se za nas krvlju znojio)

2. U drugom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu privezan za stup i nemilo bičevan.
(Koji je za nas bičevan bio)

3. U trećem žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.
(Koji je za nas trnjem okrunjen bio)

4. U četvrtom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist, osuden na smrt nosio na Kalvariju preteški drveni križ.
(Koji je za nas teški križ nosio)

5. U petom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio raspet na križu između dva razbojnika pred očima svoje žalosne majke Marije.
(Koji je za nas raspet bio)

1. Isus je uskrsnuo od mrtvih.
2. Isus je slavno uzašao na nebo.
3. Duh Sveti je sišao nad apostole.
4. Marija je uznesena na nebo.
5. Marija je okrunjena za kraljicu neba i zemlje.

1.U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih.
(Koji je od mrtvih uskrsnuo)

2. U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svog uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
(Koji je na nebo uzašao)

3. U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
(Koji je Duha Svetog poslao)

4. U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija, uznesena na nebo.
(Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo)

5. U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.
(Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio)

1. Koji je za nas kršten na Jordanu
2. Koji je objavio svoje Božanstvo u Kani
3. Koji je pozivao na obraćenje i naviještao Kraljevstvo Božje
4. Koji se preobrazio na gori Taboru
5. Koji nam je po Euharistiji darovao Vazmeno otajstvo

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
(Koji je na rijeci Jordanu kršten bio)

2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
( Koji nam se na svadbi u Kani objavio)

3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
(Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao)

4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na
gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
(Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.)

5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.
(Koji nam se u otajstvu euharistije darovao)