Tagline

KRŠTENJE

KRŠTENJE JE PRVI, OSNOVNI, TEMELJNI SAKRAMENT CRKVE
Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je sakrament vjere. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Isus nas u svojoj Krvi po sakramentu krštenja pere od grijeha – istočnog i osobnih. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svečeništvo i postajemo narod Bogu stečen. Po krštenju smo za Boga vezani – postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu. Krštenje je temelj i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele.

KRŠTENJA SU U NAŠOJ ŽUPI SU REDOVITO NEDJELJOM U 11.00 SATI (LJETI U10:00) U ŽUPNOJ CRKVI

ZAŠTO ŽELITE KRSTITI VAŠE DIJETE?


Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu.
Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!»(Mt 28, 19).
Krštenje je temelj kršćanskog života. Bez njega nije moguće primiti ostale sakramente.
Po krštenju smo oslobođeni od istočnoga grijeha, nanovo smo rođeni kao djeca Božja te postajemo članovi Crkve katoličke – kršćani.
Krst utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se sakrament krštenja može primiti samo jednom u životu.
Krstimo djecu koja još nisu svjesna tih velikih duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u ro­ditelje (koji su svjesni kršćani)da će oni osigurati djetetu vjersku pouku i vjerski život. S tom pretpostavkom Crkva prima djecu na krštenje. Vi kao dobri roditelji želite Vašem djetetu dati sve najbolje što možete i što će mu u životu koristiti. Sve što je za dobro djeteta Vi mu dajete, makar ono toga nije svjesno. Dužni ste brinuti se za njegovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje.
Kao kršćanski vjernici znadete za Isusa Krista, za njegov život i nauk, za njegovu muku, smrt, za njegovu bezgraničnu ljubav prema svima; znadete za njegovu Crkvu, za smisao ljudskog života koji je usmjeren prema sretnoj vječnosti, znadete za zapovjedi, poznajete sakramente kojima se posveću­jemo… A sve to blago vjere Kristove može koristiti samo onaj koji je kršten.
Vaše kršćansko majčinsko i očinsko srce ne bi željelo da Vaše dijete ostane bez tih velikih duhovnih dobara.
Zato vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog «pukog običaja naših starih» ili zbog ljudskog obzira,nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

Dragi roditelji! Kad s ljubavlju dajete krstiti dijete, time preuzimate i obavezu da ćete dijete kršćanski odgojiti.
VI STE PRVI UČITELJI VJERE SVOGA DJETETA!

Vi ćete ga naučiti kako se prekrižiti, Vi ćete ga naučiti molitvu Oče naš, Vi ćete ga voditi u crkvu na svete Misu…
Dođite nedjeljom i blagdanom na svetu misu moliti Boga za svoj brak, za svoje dijete, za same sebe!

Ne zaboravite zajednički moliti u obitelji!
Daleko od Vašeg doma bila psovka, pijanstvo, prevara, nerazumijevanje, vrijeđanje, svađe, nasilje i svako drugo zlo…
Neka Vaše dijete raste u divnom ozračju plemenitog, sretnog i skladnog kršćanskog obiteljskog života!
Ovaj poziv na vjersku obnovu upućuje se i kumovima, jer i oni također imaju veliku ulogu ne samo na krštenju, nego i kasnijem životu djeteta, da bude vjerno krsnom obećanju!
Oče i majko! Vi volite Vaše dijete svim srcem! Znajte da ga i Bog voli! Isus je i za njega trpio i umro da ga spasi!
Nek’ se udruži i nebeska i zemaljska ljubav, pa neka u tom svetom i radosnom raspoloženju bude i krštenje Vašeg djeteta.
«O, sretno budi, ti maleno dijete, koje si po krstu Bogu posvećeno!
O, sretno budi, jer Isus je i tebe otkupio, i svetim krstom preporodio! Tebe vole tvoji roditelji, još te više voli sam Bog! Po krštenju ti je upućen poziv i dana mogućnost da budeš vječno sretno!»

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA?

1. Prijaviti dijete za krštenje barem mjesec dana prije krštenja
2. Kopija rodnog lista djeteta
3. Potvrda za kumstvo ako kum/a nisu članovi naše župe
4. Priprema za krštenje petkom poslije sv. Mise


TKO MOŽE BITI KUM/KUMA NA KRŠTENJU:

a) katolik/katolkinja sa navršenih 16 godina života;
b) treba biti kršten/a, pričešćen/a i krizman/a te ako je vjenčan/a treba biti crkveno vjenčan/a
c) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom
d) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Stoga kumstvo nije za šalu. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Stoga, pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju da li su kumovi imućni već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

Obred krštenja

1. Obred primanja

Svećenik – krstitelj:

 • Pita roditelje koje će ime dati svome djetetu. Roditelji glasno kažu ime djeteta.
 • Zatim ih pita što traže od Crkve Božje za to dijete. Odgovaraju: «Krštenje»
 • Podsjeća roditelje na njihovu obvezu da dijete odgoje u vjeri: «Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se obvezujete da ga odgajate u vjeri, kako bi živjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?» Roditelji odgovore:«Jesmo!»
 • Upravlja pitanje kumovima (kumi/kumu): «Jeste li pripravni pomagati roditelje ovog djeteta u njihovoj zadaći?» Odgovaraju: «Jesmo/Jesam».
 • Znamenuje dijete znakom križa na čelu, a potom roditelji i kumovi učine to isto.

2. Služba riječi

 • Biblijska čitanja: održava se služba riječi, u kojoj nam govori Bog preko sv. Pisma.
 • Slijedi kratki nagovor za dublje shvaćanje krsnog otajstva.
 • Vjernička molitva: prošnja za dijete, roditelje, kumove, ostale… Svi odgovaraju: “Gospodine, usliši nas!”
 • Nadovezuju se kratki zazivi svetaca. Svi odgovaraju: “Moli za nas!” odnosno “Molite za nas!”.
 • Molitva zaklinjanja da dijete bude oslobođeno istočnog grijeha.
 • Svećenik položi ruku na dijete – Crkva dijete po krštenju uzima u duhovnu zaštitu.

3. Krštenje

a) Odreknuće Sotone i Ispovijest Vjere

«Odričemo se đavla i svakoga zla!» To izriču roditelji i kumovi sa odlukom da će dijete čuvati od zla i odgajati ga u vjeri. Odgovara se tri puta: «Odričem!» i tri puta «Vjerujem!». Time je naglašena ozbiljnost ovoga čina. «To je vjera naša. To je vjera Crkve. Njom se dičimo. Nju ispovijedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu!» Svi odgovore: «Amen!»

Svećenik još jednom upita: «Hoćete li da I. (kaže ime djeteta) primi krst u vjeri Crkve što je sada svi zajedno ispovjedismo?» Roditelji i kumovi odgovaraju:«Hoćemo!»

b) Čin krštenja

Tada svećenik polijeva dijete krsnom vodom tri puta po glavi i u isto vrijeme govori: «(IME), JA TE KRSTIM U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA.»
Kod čina krštenja dijete može držati kum ili kuma, majka ili otac.

c) Mazanje svetom krizmom

Po krštenju je dijete postalo kršćanin, posvećeno je Kristu. To se označuje mazanjem svetim uljem, zvanim Krizma, koje vrši svećenik na tjemenu glave nakon uvodne molitve.

d) Odijevanje bijelom haljinom

Svećenik stavlja na dijete bijelu haljinu koja je znak milosti, znak prijateljstva s Kristom, znak čistoće i poticaj za čuvanje čiste i neporočne duše.

e) Pružanje zapaljene svijeće

Krist «svijetli» svojim životom i svojim naukom djetetu i tako ga vodi kroz život. Neka u tome svjetlu stalno živi, imajući Krista za vrhovni uzor. Krstitelj pozove:«Primite svjetlo Kristovo». Kum ili otac pali krsnu svijeću na uskrsnoj svijeći, koja označuje Isusa Krista Uskrsnuloga.

f) »efeta«

Svećenik dotiče uši i usta djetetu moleći da ono uskoro može primati Isusovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru.

4. Zaključak obreda

Obred završava kod oltara. To je zapravo znak da nas krštenje dovodi k oltaru, tj. živom Kristu u Euharistiji. To svećenik i spominje u uvodnoj molitvi završnog obreda da će novokrštenik postati sudionik žrtvenog stola. Molimo svi zajedno Oče naš! Molimo sigurno, jasno, bez žurbe, radosno od srca! I na koncu, blagoslov, da Bog uvijek bude s vama, da vas Božja pomoć uvijek prati, da vam uvijek bude u pomoći!
Krštenje u životnoj opasnosti

Ako je dijete veoma slabo, treba odmah obavijestiti svojega ili najbližeg svećenika, od­nosno ako se može, donijeti dijete odmah na krštenje. Ako se nalazi u bolnici, zauzmite se da svećenik dođe tamo krstiti ga. Zamolite liječnika ili medicinsku sestru na Odjelu da pozovu svećenika.
Dogodi li se, da je dijete toliko slabo da se ne može stići do svećenika ili da svećenik ne može doći do djeteta, a očita je smrtna opasnost, onda neka netko od prisutnih krsti dijete. U tom slučaju smije krstiti svaki čovjek koji znade kako treba krstiti.

Krsti se ovako: Tri puta se dijete polije po glavi običnom tekućom vodom i govori u isto vrijeme: «(KAŽE SE IME) ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.»