PROSLAVA SV. JURJA NA PUTALJU U ČETVRTAK, 23. TRAVNJA U 10:00 SATI

A U ŽUPNOJ CRKVI U 18:30 SATI PO DOSADAŠNJIM PROPISIMA