DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

11. svibnja

18:30 FILIP LIJIĆ
UTORAK

12. svibnja

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

SV. LEOPOLD BM

O. BOŽIĆ
SRIJEDA

13. svibnja

8:00 O. MARIN BAN
ČETVRTAK

14. svibnja

18:30

SV. MATIJA AP.

ANĐELKO, LJUDMILA I GORDANA BAKOTIN
PETAK

15. svibnja

18:30

 

O. GUDELJ
SUBOTA

16. svibnja

8:00

 

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

ŠESTA VAZMENA

17. svibnja

9:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

SV. IVAN NEPOMUK

11:00

ŽUPNA CRKVA

O. MARKOV