foto: pinterest

Braćo i sestre! Vjerujem da ste i u ovom vremenu pandemije molili Svemogućega Boga za bolesne, preminule i one koje je obuzeo osjećaj beznađa kao i za sve liječnike, medicinsko osoblje i sve službe koje se brinu o građanima. No, naša molitva na te nakane ne smije prestati. Pridružujući se ovoj plemenitoj inicijativi, pozivam sve svećenike, redovnike i redovnice te sve Kristove vjernike i ljude dobre volje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji da u četvrtak, 14. svibnja 2020. god., na prikladan način mole, poste i čine djela ljubavi kao prinos Bogu da oslobodi svijet od ove nesreće i skrati dane njezina djelovanja. Budući da se nalazimo u Marijinom mjesecu svibnju, predlažem da osobno molimo krunicu na ovu nakanu.

Neka ova naša molitva i žrtva uistinu isprosi od Milosrdnog Oca dane mira i zdravlja, a nama samima bude na duhovnu korist i izgradnju!