DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

18. svibnja

18:30 O. BRAINOV

O. ŠIKLESKI

UTORAK

19. svibnja

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

10:00

KOD Č.S.

IVA I MLADEN ŠIMOVIĆ
SRIJEDA

20. svibnja

8:00 FRANE I TEA ALFIREVIĆ
ČETVRTAK

21. svibnja

9:00

UZAŠAŠĆE

GOSPODINOVO

BLAGOSLOV POLJA

U SVETIŠTU

PETAK

22. svibnja

18:30 IVAN I IVKA KRALJEVIĆ
SUBOTA

23. svibnja

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

7. VAZMENA NED.

24. svibnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

 

9:30

ŽUPNA CRKVA

JURE ŠEGO
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVAN KOVAČ