DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

25. svibnja

18:30

 

JOZO I JURE KARDUM
UTORAK

26. svibnja

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

10:00

KOD Č.S.

NIKOLA MUNIVRANA
SRIJEDA

27. svibnja

8:00 JERE TEPIĆ
ČETVRTAK

28. svibnja

18:30 ZDENKA ŠENDO RAKIĆ
PETAK

29. svibnja

18:30 DUJE BAN
SUBOTA

30. svibnja

8:00

DAN DRŽAVNOSTI

ZA DOMOVINU
N E D J E LJ A

D U H O V I

31. svibnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

MARIJA I TOMA MARKOV I IVO LUKETIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANA VIDURINOVIĆ