Naša nadbiskupija je dozvolila da se u ovoj godini organizira Prva sveta pričest po nahođenju pojedinih župnika. Budući je sada već skoro kraj školske godine, pa se djeca zajedno sa učiteljima ‘muče’ preko interneta, te još ni opasnost od zaraze nije isključena, te su još uvijek razno razne zabrane…stoga smo odlučili da Prva sveta pričest u našoj župi bude krajem 9. mj. točnije 27. rujna 2020. Tada će već i škola započeti, stanje će se stabilizirati a djeci će ostati dovoljno vremena za pripremu koja će biti jednostavnija i sa manje dekorativnih recitala i elemenata bez kojih se može. Najbitnija je stvar da se djeca kvalitetno i dobro ispovijede i prime Isusa u čisto maleno srce.

Krizma se ipak prebacuje za sljedeću godinu.